Sådan bruger du Viderestilling

Med Viderestilling kan du stille opkald til din fastnettelefon videre til anden fastnet eller mobiltelefon. Her får du hjælp til de mange funktioner, du kan bruge med Viderestilling.

Viderestilling til fastnettelefoni

Viderestilling af alle opkald til valgfrit nummer

Viderestilling af alle opkald til valgfrit nummer betyder, at du selv indkoder det ønskede nummer, som dine kald skal viderestilles til fra gang til gang.

Se nedenstående guides for at aktivere, deaktivere eller kontrollere tilslutning af Viderestilling af alle opkald til valgfrit nummer.

 • 1. Løft røret og afvent klartone 

  2. Tast * 2 1 * 

  3. Tast telefonnummeret, der skal viderestilles til 

  4. Tast # 

  5. Talemaskinen giver besked

  6. Læg røret på
 • 1. Løft røret og afvent klarto tilne

  2. Tast # 2 1 #

  3. Talemaskinen giver besked

  4. Læg røret på
 • 1. Løft røret og afvent klartone

  2. Tast * # 2 1 #

  3. Talemaskinen giver besked

  4. Læg røret på eller tast eget telefonnummer. Der viderestilles til det ønskede telefonnummer.

Viderestilling af alle opkald til et fast nummer

Viderestilling af alle opkald til et fast nummer betyder, at du vælger et nummer som alle kald til din fastnettelefon skal viderestilles til, hver gang du vælger viderestilling. Nummeret oprettes af TDC.

Se nedenstående guides for at aktivere, deaktivere eller kontrollere tilslutning af Viderestilling af alle opkald til fast nummer.

 • 1. Løft røret og afvent klartone 

  2. Tast * 2 1 * 

  3. Tast telefonnummeret, der skal viderestilles til 

  4. Tast # 

  5. Talemaskinen giver besked

  6. Læg røret på
 • 1. Løft røret og afvent klartone

  2. Tast # 2 2 #

  3. Talemaskinen giver besked

  4. Læg røret på
 • 1. Løft røret og afvent klartone

  2. Tast * # 2 2 #

  3. Talemaskinen giver besked

  4. Læg røret på eller tast eget telefonnummer. Der viderestilles til det ønskede telefonnummer.

Viderestilling ved optaget

Du kan brug nedenstående tastevejledning for automatisk at viderestille din telefon til et andet nummer, hvis den er optaget.

 • 1. Løft røret og afvent klartone

  2. Tast * 6 7 *

  3. Tast telefonnummeret, der skal viderestilles til

  4. Tast #

  5. Talemaskinen giver besked:

  5a. Viderestilling ved optaget går nu til nr. xx xx xx xx

  5b. Viderestilling ved optaget er ikke etableret

  6. Læg røret på
 • 1. Løft håndsættet, afvent klartone

  2. Tast # 6 7 #

  3. Talemaskinen giver besked:

  3a. Viderestilling ved optaget er nu ophævet eller

  3b. Viderestilling ved optaget er ikke ophævet

  4. Læg håndsættet på
 • 1. Løft røret og afvent klartone

  2. Tast # 2 7 #

  3. Tast telefonnummeret, der skal viderestilles til

  4. Tast #

  5. Talemaskinen giver besked:

  5a. Viderestilling ved optaget går nu til nr. xx xx xx xx

  5b. Viderestilling ved optaget er ikke etableret

  6. Læg røret på
 • 1. Løft røret

  2. Tast * # 6 7 #

  3. Talemaskinen giver besked:

  3a. Viderestilling ved optaget går nu til nr. xx xx xx xx

  3b. Viderestilling ved optaget er ikke etableret

  4. Læg røret på

Viderestilling ved manglende svar

Du kan bruge nedenstående tastevejledning for automatisk at viderestille din telefon, hvis du ikke har mulighed for at tage din telefon.

 • 1. Løft røret og afvent klartone

  2. Tast * 6 1 *

  3. Tast telefonnummeret, der skal viderestilles til

  4. Tast #

  5. Talemaskinen giver besked:

  5a. Viderestilling ved manglende svar går nu til nr. xx xx xx xx

  5b. Viderestilling ved manglende svar er ikke etableret.

  6. Læg røret på.


 • 1. Løft røret og afvent klartone

  2. Tast # 6 1 #

  3. Talemaskinen giver besked

  3a. Viderestilling ved manglende svar er nu ophævet

  3b. Viderestilling ved manglende svar er ikke ophævet

  4. Læg røret på
 • 1. Løft røret og afvent klartone

  2. Tast # 2 1 #

  3. Tast telefonnummeret, der skal viderestilles til

  4. Tast #

  5. Talemaskinen giver besked:

  5a. Viderestilling ved manglende svar går nu til nr. xx xx xx xx

  5b. Viderestilling ved manglende svar er ikke etableret.

  6. Læg røret på
 • 1. Løft røret

  2. Tast * # 6 1 #

  3. Talemaskinen giver besked:

  3a. Viderestilling ved manglende svar går nu til nr. xx xx xx xx

  3b. Viderestilling ved manglende svar er ikke etableret.

  4. Læg røret på

Justér tiden før et opkald viderestilles ved manglende svar

Når opkaldet viderestilles, sker det automatisk efter 15 sekunder. Du har mulighed for selv at bestemme, hvor lang tid der skal gå, før opkaldet viderestilles. Du kan ændre tiden indenfor intervallet 5 til 60 sekunder, før Viderestilling træder i kraft.

 • 1. Løft røret og afvent klartone

  2. Tast *61*

  3. Tast telefonnummeret, der skal viderestilles til

  4. Tast * tid #

  5. Talemaskinen giver besked

  6. Læg røret på
  Når viderestillingen er slået fra, vil det være den sidst indlagte tid, der gælder, når du igen slår viderestillingen til.

Relaterede artikler