Kan du ikke modtage e-mails på din TDC Webmail?

Oplever du problemer med modtagelse af e-mails til din Webmail, har vi her listet flere løsningsmuligheder, der kan afhjælpe problemet

Din e-mail-boks er fuld

Du kan ikke modtage flere e-mails, når din e-mail-boks er fuld. Der kan være 2 årsager til dette:

  1. Du har opbrugt din lagerplads på Webmail
  2. Du har ramt grænsen på 1000 e-mails i en systemmappe

Opbrugt lagerplads i Webmail

Har du opbrugt din lagerplads i Webmail, vil du modtage en e-mail med følgende emne: "Your mailbox is over the high watermark".

Problemet kan afhjælpes ved, at du sletter nogle e-mails i din Webmail, eller du kan hente dem ned med dit e-mail-program på en af dine enheder. Desuden kan e-mails i dine forskellige mapper såsom Kladder, Sendt, Spam og Papirkuv optage en stor del af lagerpladsen. Slet derfor ofte e-mails, som du ikke skal gemme.

Sådan får du mere lagerplads i Webmail


Bemærk, at den maksimale lagerplads for Webmail er 1 GB. Lagerpladsen tæller alle dine e-mails i alle mapper og undermapper med. Grænsen kan p.t. ikke udvides.

Ramt grænsen for antal e-mails i en systemmappe?

Hvis du rammer grænsen for 1000 e-mails i en systemmappe såsom Indbakke, Sendt, Kladder og Papirkurven, skal du flytte dem til en undermappe. Når du nærmer dig grænsen på de 1000 e-mails (ved 800), bliver du advaret om dette af en e-mail. Rammer du grænsen på 1000 e-mails, vil du ikke modtage flere e-mails. Afsenderen af en e-mail til dig vil automatisk få besked om, at du ikke kan modtage e-mailen, da din e-mail-boks er fuld.

Sådan opretter du en undermappe

1. Log på TDC Webmail

Indtast dit TDC Login brugernavn og adgangskode for at logge på Webmail

2. Klik på Mapper

Klik på Indbakke i din Webmails venstremenu

3. Klik på Opret

4. Navn giv den nye mappe og flyt dine e-mails hertil

Vælg Opret for at oprette en ny undermappe i din Webmail

E-mails bliver returneret til afsenderen, når de bliver sendt til mig

Problemet skyldes ofte de 2 årsager, som er angivet ovenfor. Du kan også være ramt af, at dine indstillinger i Webmail ikke tillader e-mails af en vis størrelse. Du kan selv se, hvad dine indstillinger er sat til på følgende måde

1. Log på Webmail

2. Klik på Indstillinger

3. Klik på Egenskaber

4. Under Max. str. på mails i mailbox kan du nu ændre på den maksimalt tilladte størrelse på modtagne e-mails (op til 40 MB)

Vælg den ønskede maksimale størrelse på modtagne e-mails. Du kan vælge op til 40 megabyte per e-mail

Kontrollér konto-indstillingerne i dit e-mail-program

Bruger du et e-mail-program til at hente dine e-mails som for eksempel Outlook eller Windows Live Mail, skal du undersøge, om programmet gemmer en kopi af e-mailen på serveren. Hvis funktionen er slået til, vil der ligge en kopi af dine e-mails i din Webmail, selvom du har hentet dem til din enhed og dermed optage lagerplads.

Du kan slå funktionen fra på følgende måde i for eksempel Outlook Express

1. Åbn dit e-mail-program

2. Klik på Egenskaber. Klik dernæst på Avanceret

3. Er Gem en kopi af meddelelser på serveren markeret med flueben, skal du fjerne fluebenet

Din Webmail vil nu ikke gemme e-mails online, efter du har hentet dem. Dermed bliver din lagerplads tømt, når du hter e-mails på din enhed

Er Gem en kopi af meddelelser på serveren markeret, gemmes dine e-mails både på din enhed og i din TDC Webmail

Deaktivér din firewall og dit antivirusprogram midlertidigt

Du har højst sandsynligt en firewall eller antivirusprogram på for eksempel din computer, som kan blokere for, at du modtager e-mails med dit e-mail-program. Du kan derfor prøve at deaktivere programmerne midlertidigt og se, om du modtager e-mails.

Din Webmail har også et spam- og virusfilter tilknyttet. Du kan også prøve at midlertidigt deaktivere dette.

Virker din Webmail stadig ikke?

Oplever du stadig, at din Webmail er tom, kan det være, at du allerede har hentet e-mailen til din computer, mobil eller tablet. Kan du ikke finde e-mailen, så bed afsenderen om at sende e-mailen igen.

Kan du stadig ikke se den, bed vedkommende om at reducere størrelsen af e-mailen ved for eksempel at pakke filen/filerne eller opdele e-mailen i flere mindre e-mails.

Er dit problem ikke løst, kan du gå til TDC Forum. Her kan du se, hvilke spørgsmål andre brugere har haft og svar derpå. TDC Forum bliver passet af vores kundeservice. Sammen med dygtige TDC brugere forsøger de at svare på netop dit specifikke spørgsmål.


Relaterede artikler