Medarbejdersiden

Hvert abonnement har sin egen Medarbejderside. Du kan gå til en medarbejderside ved at søge på navn eller nummer i søgefeltet eller ved at klikke på medarbejderen i abonnementsoversigten på kunde- og kontonummersiderne.

Når du er på siden, kan du se og redigere alle de funktioner, der har med det enkelte abonnement at gøre:


 • Se forbruget på abonnementet, fordelt på data, tale og sms – totalt og i perioder
 • Rediger abonnementet
 • Se SIM-kortnummer og PUK-kode
 • Skift SIM-kort
 • Se medarbejderens mobiltelefon-type og IMEI-nummer
 • Køb/tilmeld ekstra tjenester til abonnementet
 • Se status på igangværende og de seneste afsluttede ordrer
 • Rediger brugernavn
 • Spær nummer og ophæve spærring
 • Opsig nummeret
 • Skift ejer