Oversigt over funktionskoder til Mobilpakker alle koder

Når du har tastet stjernekoderne nedenfor skal du trykke på ”opkald” på
din telefon. Nogle telefoner har en knap, smartphones har et telefonrør
på skærmen. Det er den, du bruger til at ringe op med. Der afgives en tale
besked med bekræftelse, når din ønskede ændring er gennemført.

Du kan hente hele oversigten som PDF her

Vi har lavet et huskekort over de vigtigste koder. Hent som PDF her

> Hent som PDF

> Hent huskekort


Aflytning af beskeder på Voicemail  *62
Banke på Alle kald Aktivering  *431 
Banke på Alle kald Deaktivering  *430 
Banke på Annuller  *70 
Banke på-forespørgsel  *439 
Brugerstyringsportalen  *62 
Direkte omstilling til Voicemail  *55 
Fast viderestilling Aktivering
(Der skal altid tastes telefonnummer, f. eks: *7266778899) 
*72 
Fast viderestilling Deaktivering
*73 
Fast viderestilling Forespørgsel  *219 
Fast viderestilling til Voicemail Aktivering  *211 
Fast viderestilling til Voicemail Deaktivering  *210 
Genopkald seneste nummer  *66 
Hentning af parkeret opkald  *88 
Hent opkald  *11 
Manglende svar-timer  *610 
Optag kald – Genoptag  *452 
Optag kald – Pause  *453 
Optag kald – Start  *451 
Optag kald – Stop  *450 
Parker opkald  *68 
Skjult nummer pr. opkald  *67 
Viderestilling af udvalgte numre Aktivering  *441 
Viderestilling af udvalgte numre Deaktivering  *440 
Viderestilling til Voicemail ved manglende svar Aktivering  *411 
Viderestilling til Voicemail ved manglende svar Deaktivering  *410 
Viderestilling til Voicemail ved optaget Aktivering  *401 
Viderestilling til Voicemail ved optaget Deaktivering  *400 
Viderestilling ved manglende svar Aktivering
(Der skal altid tastes telefonnummer, f. eks: *9266778899) 
*92 
Viderestilling ved uden for dækning/slukket Aktivering *94 
Viderestilling ved uden for dækning/slukket Deaktivering  
*95
Viderestilling ved manglende svar Deaktivering  *93
Viderestilling ved manglende svar Forespørgsel  *619 
Viderestilling ved optaget Aktivering
(Der skal altid tastes telefonnummer, f. eks: *9066778899)
*90 
Viderestilling ved optaget Deaktivering  *91 
Viderestilling ved optaget Forespørgsel
*679 
Vil ikke forstyrres Aktivering  *78 
Vil ikke forstyrres Deaktivering  *79 
Vis Nummer aktiveret  *320 
Vis Nummer deaktivering  *321 
Vis nummer Forespørgsel  *549 
Vis nummer pr. opkald  *65
Job/Privat Zone – Jobzone Aktivering  *304
Job/Privat Zone – Privatzone Aktivering
*305 
Job/Privat Zone – Status
*306 
SMS ved mistet opkald – aktiver / deaktiver  *309