Voicemail

Personlig velkomsthilsen

Du har mulighed for at indtale en mere personlig velkomsthilsen, hvor det er dig, der lægger stemme til hele velkomsthilsenen.

Det kan f. eks. være: ”Du har ringet til Jens. Jeg kan ikke tage telefonen lige nu, men læg en besked, så ringer jeg tilbage.”

Sådan gør du, hvis du ønsker at bruge den personlige hilsen:
  • Ring op til din voicemail (20171717) eller tast *62 og tryk derefter på ring-op-tasten
  • Tast 1 for at komme til beskeder, og Tast 2 for at ændre din velkomsthilsen.
  • Følg vejledningen og indtal din personlige velkomsthilsen.

Scale voicemail

Midlertidig velkomsthilsen

Du har mulighed for at indtale en velkomsthilsen, der egner sig til at bruge midlertidigt, f.eks under ferie, sygdom eller en begivenhed.

Du indtaler din egen midlertidige velkomsthilsen, og du vælger, om den skal være slået til eller slået fra. Når den er slået til, vil de, der ringer til dig, høre den midlertidige velkomsthilsen i stedet for din normale velkomsthilsen, når de ringer forgæves til dig.


Sådan gør du, hvis du ønsker at bruge den midlertidige velkomsthilsen:
  • Ring op til din voicemail (20171717) eller tast *62 og tryk derefter på ring-op-tasten
  • Tast 1 for at komme til beskeder, og derefter 3 for at ændre din midlertidige velkomsthilsen.
  • Følg vejledningen og indtal din midlertidige velkomsthilsen.

Aflyt beskeder

  • Ring op til din voicemail (20171717) eller tast *62 og tryk derefter på ring-optasten.
  • Tast 1 for at komme til beskeder, og tryk 1 igen for at starte afspilningen af beskeder.
  • Når du har aflyttet dine beskeder, og mens du aflytter, har du mulighed for at gemme, slette eller aflytte igen. Bemærk, at hvis du ikke gemmer eller sletter, vil beskeden blive ved med at komme frem som ny besked.
  • Tast 7 for at spole tilbage.
  • Tast 8 for at sætte på pause.
  • Tast 9 for at spole frem.

Aflyt beskeder fra en anden telefon end din egen

Du kan aflytte dine beskeder fra en anden telefon end din egen. Sådan gør du:
  • Ring op til dit eget telefonnummer.
  • Når telefonsvareren går i gang, taster du stjerne.
  • Du bliver bedt om at taste din pinkode, efterfulgt af #. Tast pinkode, efterfulgt af # (Der nævnes også, at man kan taste stjerne, hvis man ringer fra en anden telefon. Se bort fra dette og tast kun pinkode efterfulgt af #).
Du har nu adgang til dine beskeder.

Aflyt beskeder fra udlandet

Du kan aflytte dine beskeder fra udlandet ved at ringe op til +45 20171717 og taste din Pinkode. Følg derefter vejledningen, som du plejer.

Ændring af pinkode til voicemail

Du skal normalt ikke bruge din pinkode til daglig. Men hvis du ringer til din voicemail
fra udlandet eller fra en anden telefon, skal du taste din pinkode, når du ringer op til
din voicemail. Vi anbefaler, at du af og til ændrer din pinkode. Se her hvordan.
  • Ring op til din voicemail (dit eget nummer) eller tast *62 og tryk derefter på ringoptasten
  • Tryk # for at ændre pinkode.
  • Følg vejledningen og læg mærke til, at der af sikkerhedsmæssige årsager gælder visse formkrav til pinkoden. De er også gengivet nedenfor.

Mulighed for SMS ved mistet opkald

Hvis du har fået TDC Scale Mobilpakke efter 15. maj 2016 er dit abonnement sat op, så du får en SMS ved mistet opkald. Uanset om du får SMS ved mistet opkald eller ej, kan du slå dette til eller fra ved at bruge stjernekode. Du skal taste *309 både for at slå SMS til og fra.

Stjernekoder, når det skal gå hurtigt

Dine tjenester fra løsningerne TDC Scale og One kan betjenes med stjernekoder. Der er et par gode stjernekoder til voicemail her:

  • Styring af hvor mange gange den ringer inden den går til Voicemail:  *610>antalring<
    • Hvis du vil have 6 ring, inden Voicemail, taster du:  *6106.
    • (Standard er 3 ring)
  • Aktivering af viderestilling til Voicemail ved manglende svar:  *411 
  • Deaktivering af viderestilling til Voicemail ved manglende svar:  *410 
  • Aktivering af viderestilling til Voicemail ved optaget:  *401
  • Deaktivering af viderestilling til Voicemail ved optaget:  *400
De virker ved at du trykker stjernekoden (eks: *400) og trykker på opkaldstasten.

Krav til PIN kode

Pinkoden vælger du selv første gang, du skal tage din voicemail i brug. Både første gang og ved ændringer gælder følgende krav til pinkoden:
  • Skal være mindst 4 tegn og ikke mere end 8 tegn.
  • Cifrene må ikke alle være ens.
  • Må ikke være eller indeholde dit telefonnummer.
  • Må ikke være eller indeholde dit telefonnummer bagfra.
  • Må ikke være den gamle pinkode.
  • Må ikke være den gamle pinkode skrevet bagfra.
  • Må ikke være fortløbende cifre - for eksempel 1234567 eller 7654321.
  • Må ikke være repeterende sekvenser - for eksempel 234234 eller 432432.

Kvikguide til voicemail for TDC Scale Mobilpakker, TDC Scale, TDC One og Omstillingspakker

Du har tilknyttet voicemail til dit abonnement. Din voicemail har telefonnummer +45 20171717. Du kan også nå den ved at taste *62.

For at aktivere din voicemail første gang, du ringer op, skal du gøre følgende:

  • Ring op til din Voicemail ved at ringe 20171717 og tryk derefter på ring-op-tasten.
  • Du bliver nu bedt om at indtaste en pinkode efter eget valg. Pinkoden skal du bruge, når du ringer op til din voicemail fra en anden telefon eller fra udlandet.
  • Følg vejledningen og læg mærke til, hvilke krav vi har til din pinkode for at maksimere din sikkerhed. Du kan læse dem nederst i dette dokument. 
  • Herefter bliver du bedt om at indtale navn. Det er kun dit navn, du skal indtale her.

Nu er din voicemail klar til brug. Din hilsen ved både optaget og manglende svar er som udgangspunkt vores standardhilsen, som lyder: ”>navn< kan ikke besvare dit opkald. Indtal venligst en besked efter tonen”.

Dit abonnements voicemail er som udgangspunkt sat op til at ringe 3 gange, inden kaldet bliver viderestillet til din voicemail. Hvis du ønsker at ændre dette, se da længere nede i afsnittet Stjernekoder, når det skal gå hurtigt.

> Du kan hente vejledningen som PDF her


Relaterede artikler