TDC Call Recording 48 timer

Call Recording 48 timer er en løsning til sikker optagelse af telefonsamtaler – løsningen, giver dig mulighed for at gå tilbage og aflytte dine telefonsamtaler fra tidligere. Samtalerne kan optages på såvel fastnet som mobiler, og bliver gemt i 48 timer.

Stjernekoder

Når du ønsker at optage en samtale, skal du bruge nedenstående stjernekoder, hvis du på aktiveringssiden har valgt: Altid med pause/genoptag, On-Demand eller On-Demand med brugerinitieret start. 

Inden du kan optage en samtale, skal dit telefonkald sættes på hold (*68). Herefter skal du gøre følgende for at optage samtalen.

  • Start (* 451 #): For at starte en optagelse
  • Stop (* 450 #): For at stoppe en optagelse
  • Pause (* 453 #): For at holde pause i optagelsen
  • Genoptag (* 452 #): For at genoptage optagelsen der er sat på pause under en samtale

For at hente et parkeret kald tilbage skal du taste *88.

Har du valgt 'Altid' eller 'Aldrig' skal du ikke bruge stjernekoderne.

Du har følgende aktiveringsmuligheder 

  • Altid - alle samtaler bliver ubetinget optaget 
  • Altid med pause / genoptag - alle samtaler bliver optaget, dog med mulighed for at pause og genoptage optagelsen. 
  • On-Demand - hele eller dele af samtalen kan optages. Optagelsen bliver aktiveret og afsluttet ved hjælp af stjernekoder. 
  • On-Demand med brugerinitieret start - samtalen bliver kun optaget, når optagelsen bliver aktiveret. Dette sker ved hjælp af stjernekoder (Start: *451# / Stop: *450#). Hele samtalen bliver optaget uanset hvornår du taster stjernekoderne. 
  • Aldrig - samtalerne bliver aldrig optaget.

Relaterede artikler