Omstillingsborde til TDC Scale, Erhverv One og Omstilling

Der findes 3 typer af virtuelle omstillingsborde, som jeres medarbejdere kan gøre brug af, når I skal levere den bedste service. Du kan finde mere information og hjælp til omstillingsbordene i fanerne

Få et overblik over de 7 grundlæggende funktioner i TDC Receptionist omstillingsbordet

1. Omstillingspanel

Du får mulighed for at vælge, hvilke opkald der skal forbindes til omstilling med forespørgsel og trepartskonference. Du vælger de opkald, der skal forbindes til, ved at klikke på cellen i kolonnen Link i den pågældende opkaldsrække.

2. Virksomhedsoptegnelser og Virksomhedsprofil

Det er muligt for brugeren at redigere i notater og profilindhold for en specifik organisation.

3. Kø

I panelet får du en liste over alle opkald i køen. Du kan vælge, hvilke opkald du ønsker at modtage, ændre i opkaldenes position, og du kan samtidig se forskellig information om opkaldet, herunder hvilket telefonnummer opkaldet stammer fra.

4. Kontaktpanel

Du får adgang til en liste over alle kontaktpersoner, du som bruger har adgang til.

5. Alfabetisk indeksfilter

Du får mulighed for indskrænke virksomhedens kontaktpersoner med en søgning på kontaktpersons forbogstav. Vælger du for eksempel bogstavet A, bliver du vist de kontaktpersoner, som har forbogstavet A til deres fornavn.

6. Funktionsvalg

Knapperne i Funktionsvalg giver følgende muligheder:

 • Med Lokalnummer kan du omstille eller foretage et opkald til en kontaktpersons lokalnummer. Er ikonet gråtonet, så har kontaktpersonen ikke forbundet et lokalnummer til sin profil. Det er kun virksomhedsadministratoren, der kan ændre i opsætningen.
 • Med Mobil kan du omstille eller foretage et opkald til en kontaktpersons lokalnummer. Er ikonet gråtonet, så har kontaktpersonen ikke forbundet et mobilnummer til sin profil. Det er kun virksomhedsadministratoren, der kan ændre i opsætningen.
 • Med Svarboks kan du omstille eller foretage et opkald til en kontaktpersons Beskedsvar. Er ikonet gråtonet, så har kontaktpersonen ikke forbundet Beskedsvar til sin profil. Det er kun virksomhedsadministratoren, der kan ændre i opsætningen.
 • Med  kan du placere et opkald i en kø.
 • Med Andet får du adgang til et tastatur, hvor du kan indtaste et vilkårligt nummer. Du kan omstille eller foretage et opkald til et vilkårligt nummer med denne funktion.

7. Kontrolpanelet

Du foretager handlinger såsom Ring op, Besvar opkald og Sæt på hold med kontrolpanelet. Du kan også foretage disse handlinger ved at klikke på Handlinger i menupanelet og vælge den ønskede funktion.

Har du brug for yderligere information om Receptionist, så kan du hente brugervejledningen til programmet.

Hent brugervejledning til TDC Receptionist (PDF)

TDC Receptionist - Indstillinger

Generelle indstillinger

 • Automatisk login ved forbindelse til internettet: Receptionist forsøger automatisk at forbinde til internettet og logge på serveren, når programmet registrerer, at der er netværksforbindelse.
 • Alarmer: Aktiverer du Fokuser automatisk på indkomne kald, vil et modtaget opkald automatisk placere Receptionists vindue øverst på din skærm.
 • Sprog: Aktiverer du Vælg sprog efter tjenesteprofil, så tilpasser Receptionist sig automatisk til det sprog, som er indstillet på brugerens profil. Har brugerprofilen ikke indstillet et sprog, vil det aktuelt indstillede sprog blive brugt.

2. Forbindelse

Du skal have udfyldt Indstillinger, før Receptionist virker. Hvis felterne ikke er prækonfigureret, skal du udfylde dem med følgende oplysninger:

 • Værtsadresse: scalelogin.tdc.dk
 • Værtsport: 2208

3. Køer

Køstyring:

 • Kø: Køens id-navn for den udvidede søgegruppe. Id-navnet er skrivebeskyttet.
 • Tilsluttet: Viser status for kødeltagelsen. Grøn farve indikerer, at du deltager. Rød farve betyder, at du ikke deltager.
 • Administrere: Er denne markeret, er køen synlig og kan redigeres.

Køovervågning:

 • Kø: Køens id-navn for den udvidede søgegruppe. Id-navnet er skrivebeskyttet.
 • Overvågede: Viser status på log-in. Grå betyder, at du ikke er logget på. Gul indikerer, at der forsøges at logge på. Rød betyder, at log-in er mislykkedes. Grøn viser, at du er logget på.
 • Adgangskode: Er adgangskoden, som skal bruges for at få adgang til den pågældende udvidede kø-søgegruppe.
 • Gem adgangskode: Gemmer den krypterede adgangskode, så du ikke skal gentage den ved log-in.
 • Arkiver kø-aktivitet: Du kan vælge, hvor ofte Receptionist skal arkivere registrering om klientopkald og ACD-hændelser. Du kan vælge mellem dagligt, ugentligt, månedligt eller aldrig.

4. Adresselister

I Opstartskatalog er det muligt at vælge, om du vil bruge den senest anvendte kontaktliste eller en af de andre kontaktlister, som er tilgængelig for din brugerprofil.

5. Outlook-integration

 • Markerer du Aktiver Outlook-integration, sørger Receptionist for, at funktionerne i Outlook Integration er aktiveret. Du får dermed adgang til at foretage opkald direkte fra Outlook. Hvis du ikke markerer denne, så forsvinder kontaktpanelet i Outlook, og du får dermed ikke mulighed for at lave opkald direkte fra Outlook.
 • Hent kun kontaktpersoner fra standardmappen for kontaktpersoner søger efter og finder de kontaktpersoner, som du har liggende i standardmappen Kontakter i Outlook.
 • Hent alle kontaktpersoner søger efter og finder kontaktpersoner i hvilken som helst mappe, som du har liggende i Outlook. For større virksomheder bør du undgå denne variant.
 • Markerer du Brug kontaktpersoner i Outlook som CLID-opslag, så anvendes dine oplysninger fra listen over kontaktpersoner i Outlook, når du modtager opkald i stedet for at anvende oplysninger fra andre gruppeindstillinger eller nummervisninger.

6.Opdateringer

I fanebladet Opdateringer får du mulighed for at konfigurere proxyoplysninger til etablering af forbindelse til opdateringsserveren, hvis virksomheden benytter en proxyserver. Du kan ændre følgende ting under proxyforbindelses-indstillingerne.

 • Markér Brug en proxyserver til at tjekke for opdateringer, hvis du gerne vil have, at jeres proxyserver automatisk søger efter opdateringer til Receptionist.
 • Type er den obligatoriske proxyservertype. HTTP er den accepterede form.
 • Server er den obligatoriske proxyserver-URL, der kan få hos netværksadministratoren.
 • Port er proxyserveren forbindelsesportnummer. Det er obligatorisk og kan få hos netværksadministratoren.
 • Bruger-id er den identifikation, som skal bruges, hvis proxyserveren kræver godkendelse af brugeren.
 • Adgangskode er den kode, som skal bruges, hvis proxyserveren kræver en adgangskode for godkendelse af brugeren.

Yderligere information og vejledninger

Ønsker du yderligere information til din Scale, One og Omstillings-løsning, så har vi samlet brugervejledninger, funktionskoder, labels og fakturaforklaringer til dig.

Gå til vejledninger om Scale og udstyr

Om TDC Receptionist omstillingsbord

Med Receptionist får I et virtuelt omstillingsbord, hvor jeres receptionist kan se indkommende kald, flytte kald fra en kø til en anden, sætte kald på hold, trække dem tilbage og se de enkelte medarbejderes ledig/optaget status. Receptionist omstillingsbord har 7 grundlæggende funktioner, som vi her gennemgår for dig.

Relaterede artikler