Guide til Konferencekald

Med Konferencekald kan du med din mobiltelefon afholde møder med flere deltagere. Du har også mulighed for at føre en privat samtale under konferencen, samt tilføje og fjerne deltagere.

Privat samtale under et konferencekald

Under et konferencekald har du mulighed for at føre en privat samtale med deltagere i konferencen, men du kan også foretage kald og snakke privat udenom konferencen. Herunder får du hjælp til at at bruge de forskellige funktioner i forbindelse med at føre en privat samtale under et konferencekald.

Personlig samtale med én af de øvrige deltagere

Hvis du har startet konferencekaldet, kan du vælge at føre en privat samtale med én af de øvrige deltagere. De øvrige deltagere tildeles nr. 1, 2, 3, 4 eller 5 i den rækkefølge, de er inviteret med i konferencekaldet. Hvis mødearrangøren, som er den, der har startet konferencekaldet, ønsker at foretage en "Privat samtale" med én af de øvrige gøres følgende:

Mødearrangøren taster 2 efterfulgt af nummeret på den anden deltager, eks. 4, og "løft røret". Kommunikationen mellem de øvrige deltagere afbrydes, og de modtager en notifikation, der indikerer afbrydelsen.

Sætte deltagere på hold

Som arrangør af konferencekaldet kan du også sætte Konferencekaldet på hold. En besked sendes til de øvrige deltagere, som indikerer, at de er sat på hold. Herefter kan mødearrangøren inddrage en ny deltager i Konferencekaldet eller føre en anden samtale. Konferencekaldet startes igen af den, der har startet det. Mødearrangøren skifter mellem et Konferencekald og en enkelt samtale ved at sætte henholdsvis det ene kald og det andet kald på hold.

Genetablering af Konferencekald

Hvis du har startet konferencekaldet, kan du når som helst genetablere Konferencekaldet ved at taste 3 og "løft røret". Konferencekaldet er nu genoptaget med ALLE deltagere.

Relaterede artikler