3G-dækning i udlandet

Med EUs roamingforordning er det pr. 1. juli 2014 gjort muligt for vores kunder at anvende en alternativ roamingudbyder, således at kunder gratis og til enhver tid kan skifte til eller mellem alternative roamingudbydere. På nuværende tidspunkt er der dog ikke alternative roamingudbydere, som udbyder ydelser til TDC's kunder.

Du kan løbende holde dig orienteret om status på ovenstående på denne side.

Du vil altid kunne anvende de operatører, som TDC har en roamingaftale med. Du vil få samme 3G-funktionalitet, som du oplever på 3G-nettet herhjemme.

Alle operatører til GPRS (data) og mms i udlandet (EXCEL)

Alle operatører til 3G i udlandet (EXCEL)

Da 3G i mange lande er under opbygning, vil du opleve, at dækningen ofte er koncentreret omkring større byer. Roanmigprisen på almindelig tale og sms er den samme på 3G som på GSM (2G). Prisen for videotelefoni vil dog ofte være højere end prisen for almindelig tale og afhænger af land og operatørvalg.

Roaming prisen på GPRS er også den samme på 3G som på GSM (2G). På grund af den højere hastighed i 3G nettet skal du være opmærksom på, at du hurtigt forbruger en større mængde data.

Hvordan finder jeg en 3G udbyder?

Normalt vil din mobiltelefon selv finde de tilgængelige 3G net, når du rejser til udlandet. Mangler der 3G dækning vil mobiltelefonen automatisk vælge et lokalt GSM (2G) net. Har du problemer med at komme på et udenlandsk net, skal du manuelt indstille din 3G mobiltelefon til at anvende GSM (2G), når du roamer.

Se hvordan du indstiller din mobil til 2G net i vores telefonmanualer.

Relaterede artikler