Dækningskort

Her kan du nemt se, hvilken hastighed du kan forvente i det område, du befinder dig i. 

Dækningskortet er baseret på en helt ny branchefælles beregningsmodel. Bemærk, at der for øjeblikket bliver testet for eventuelle usikkerheder af dækningsangivelser i visse områder, så der kan forekomme løbende justeringer.

Se dækningskortet 

Om dækningskortet

Dækningskortet er baseret på teoretiske beregninger. Den dækning du oplever lokalt kan naturligvis variere, alt efter om du er indendørs, eller der er bygninger, bevoksning eller andet mellem dig og mobilmasten.

I områder med svag dækning kan du periodisk risikere at miste kontakten med nettet.

Se den forventede hastighed herunder. Vær opmærksom på, at hastigheden bliver påvirket af antallet af brugere på masten, afstanden til masten og omgivelserne. Én person kan opleve den viste hastighed, men når flere er på nettet samtidig, må de deles om kapaciteten.