Rabataftaler

Har du en rabataftale med TDC Erhverv, kan du altid se hvad den indeholder på Selvbetjening Erhverv. 

  1. Gå til Virksomhedssiden ved hjælp af Kontooversigten i menuen.
  2. Hvis du har flere rabataftaler, kan du vælge den aftale, du vil se nærmere på, i valg-menuen.

Herefter kan du finde oplysninger om følgende:

  • Under Aftaledetaljer findes oplysning om rabatsatser, tilknyttede selskaber og tilmeldte telefonnumre
  • Under Rabatoversigt vises periodens rabat i kroner
  • Under Rabatspecifikation vises rabat på det enkelte nummer eller adresse