Værd at vide om overførsel af mobil- og datanumre til TDC

Her guider vi dig som mobilansvarlig igennem processen med at overtage et mobil- eller datanummer. Det er vigtigt, at du sørger for at udfylde fuldmagtskemaerne korrekt, så du ikke risikerer at den anden mobiloperatør afviser overførslen af mobilnummeret.

Fuldmagt og opsigelse

  • Brug altid det registrerede kundenavn (ejer af nummeret) på fuldmagten og opsigelsen, som er registreret hos den anden mobiloperatør
  • Det skal være den samme mobilansvarlige, der skriver under på fuldmagt og opsigelse, som er registreret hos den anden mobiloperatør. Er denne person ikke længere i virksomheden eller ikke længere mobilansvarlig, skal du kontakte det andet mobilselskab og oplyse navnet på den nye mobilansvarlige i jeres virksomhed
  • Kommuner og regioner har ofte forskellige ejerforhold. F.eks. har børnehaven det juridiske ejerskab over sine numre, hvilket betyder, at kommunen ikke juridisk er bemyndiget til flytte numrene over til TDC Mobil. Den mobilansvarlige skal være sikker på at opsigelsen og fuldmagten er gældende for de berørte mobil- og datanumre

Hent fuldmagtskema til TDC Mobil Erhverv

Hent multifuldmagtskema til TDC Mobil Erhverv

Overtagelse

Sørg for at alle mobil- og datanumre kommer ind under erhvervskontrakten. F.eks. kan din virksomhed have fået en ny medarbejder, som har eget abonnement. Dette abonnement hører ikke under erhvervskontrakten, medmindre virksomheden overtager ejerforholdet.

Hent overtagelsesskemaet til TDC Erhverv

Generelt gældende opsigelsesfrister

  • Der er 5 dages opsigelsesfrist på mobilnumre med taletid og nummeret, som er angivet på SIM-kortet skal noteres på opsigelsen. Dermed sikres, at det er ejeren af SIM-kortet, som opsiger
  • Der er som oftest 30 dages opsigelsesfrist på privatabonnementer og erhvervsabonnementer

Bindingsperiode (ofte ved iPhone)

  • Som erhvervskunde kan du være bundet af en kontrakt, som du dog kan betale dig ud af
  • iPhone: Hvis telefonen er låst, kan ikke bruges på TDC's netværk, før den låses op. Du kan læse, hvordan du gør under punktet Oplåsning af iPhone i artiklen Hjælp til SIM-kort 
  • Vær opmærksom på at de enkelte mobil- og datanumre kan have forskellige bindingsperioder hos den afgivende operatør
  • Lånemobiltelefoner eller ”leasede” mobiltelefoner kan medføre meget lange bindingsperioder hos den afgivende operatør

Reserverede mobilnumre

Reserverede mobilnumre kan ikke overføres fra anden operatør til TDC. Kun aktive mobilnumre kan overføres.

Liste over mobil- og datanumre

For at sikre dig overblik kan du med fordel oprette en liste over din virksomheds mobil- og datanumre kombineret med bl.a. brugerens navn og eventuel betaleradresse.