Planlagt arbejde

TDC udfører regelmæssigt vedligeholdelsesarbejde i transmissionsnettet og opdaterer netelementer og applikationer for at sikre det bedste netværk til vore kunder. Dette arbejde vil i sjældne tilfælde betyde en afbrydelse af det kredsløb, som du har købt hos TDC. Denne type vedligeholdelsesarbejde kalder vi: Planlagt arbejde.

TDC vil sikre, at du bliver orienteret om planlagt arbejde via mail og en informationsside på Selvbetjening Erhverv, hvis vi kan se, at dit kredsløb kan blive påvirket af arbejdet.

 

  • Større Planlagt arbejde udføres natten til mandag fra kl. 00:00-05:00 - Afbrydelsen kan være i op til 5 timer, og dette vil fremgå af tilsendt mail
  • Mindre Planlagt arbejde udføres mellem kl. 06:00-07:00 med maksimum afbrydelse på 5 minutter

TDC tilstræber at varsle planlagt arbejde 10 arbejdsdage før udførsel, og det er ikke muligt at udskyde eller stoppe et annonceret planlagt arbejde. Der kan være situationer, hvor planlagt arbejde af hensyn til stabiliteten i netværket skal udføres med kort varsel. I disse tilfælde udsendes en mail hurtigst muligt med oplysning om afbrydelsens længde. 

TDC udfører ikke planlagt arbejde i påsken, juli måned samt fra 15. december til 5. januar.

Hvis du ønsker at få sendt mail i forbindelse med Planlagt arbejde skal du tilmelde dig via Selvbetjening Erhverv 

Du kan finde hjælp til at tilmelde dig planlagt arbejde her.