IP-adresser for erhvervskunder

En IP-adresse er populært sagt en computers navn på internettet. Internetprotokollen, eller IP, er det sprog, computere bruger til at kommunikerer med hinanden. Som erhvervskunde hos TDC har du forskellige muligheder for IP-adresser for dit netværk.

Eksterne og interne IP-adresser

Der er forskel på eksterne og interne IP-adresser. En ekstern IP-adresse er et slags efternavn, som din router bruger, når den sender information ud af virksomheden. Interne IP-adresser er hver enkelt computers fornavn. Når din computer kommunikerer med en computer på et andet netværk, sender den information med sit fornavn til din router, der sender beskeden videre med netværkets efternavn. Al information der bliver sendt ud gennem routeren, benytter altså samme eksterne IP-adresse.

Dynamisk, fast eller statisk

Eksterne IP-adresser kan enten være dynamiske (DHCP-tildelt), faste (fast DHCP-tildelt) eller statiske. En dynamisk IP-adresse vil skifte, hver gang din router har været slukket i mange timer. Når din router bliver tændt igen, får den tildelt den første ledige IP-adresse, som den beholder, indtil den igen er slukket i længere tid. En fast DHCP-tildelt IP-adresse er forbeholdt dit netværk, og skifter derfor ikke, selvom din router har været slukket i længere tid. Det samme gælder en statisk IP-adresse. Forskellen er her, at en statisk IP-adresse ikke bliver tildelt af DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), men skal sættes manuelt op i din router.

Statisk eller fast IP-adresse?

Statisk IP-adresse

Fordelen ved en statisk IP-adresse er, at din router ikke skal udveksle oplysninger med TDC’s central. Det gør det en smule hurtigere at starte dit trådløse udstyr op, efter det har været slukket. Derudover har du mulighed for at udskifte din router.

Ulempen ved en statisk IP-adresse er primært, at det kan være besværligt at sætte den op. Der skal registreres oplysninger om standard gateway og undernetmaske i din router, før forbindelsen virker.

Fast IP-adresse

Fordelen ved en fast DHCP-tildelt IP-adresse er, at udstyret ikke skal sættes særligt op. Din router får tildelt sin faste IP-adresse på samme måde, som den ellers ville gøre.

Ulempen er primært, at en fast IP-adresse binder sig til et bestemt stykke udstyr, så du derfor ikke kan udskifte din router.

IPv4 og IPv6

Der findes to forskellige versioner af offentlige IP-adresser i dag: IP version 4 (IPv4) og IP version 6 (IPv6). 

Antallet af ledige adresser på den dominerende adresseringsstandard, IPv4, svinder dog ind i takt med at antallet af enheder, der bliver koblet til internettet, vokser.

I Danmark er det primært IPv4, som bliver brugt på internetforbindelser, men vi er så småt begyndt at bruge IPv6. På verdensplan er der flere, som bruger IPv6 og i for eksempel Asien, er antallet af IPv4 adresser opbrugt, så de bruger IPv6 flittigt.

Virksomheder, som handler med lande i Asien, kan derfor have brug for IPv6 adresser, for at kunne tilgå hjemmesider i disse lande.

I TDC Erhverv tilbyder vi IPv6 adresser på TDC Erhvervs professionelle fiberløsninger.

Kontakt TDC Erhverv på telefon 70 70 90 90, hvis du vil høre mere omkring IPv6.