Installation af Redundans Mobil

Redundans Mobil - løsning
Er der bestilt Redundans Mobil giver TDC Redundans Mobil adgang til at anvende TDC’s mobildatatjenester som hel eller delvis nødforbindelse (redundans-løsningen), hvis den faste bredbåndsforbindelse til TDC’s IP-net (primærforbindelsen) er ude af drift.

Routern skifter automatisk til Mobil Backup, såfremt den primære forbindelse afbrydes, og tilsvarende skiftes automatisk tilbage til primær forbindelse når den etableres igen. TDC Redundans Mobil leveres med adgang til 2G, 3G og 4G mobil-nettet, og indeholder 10 GB data. Overskrides den aftalte datamængde, takseres forbruget ikke, men hastigheden nedsættes til 256 kbit/s (download). Ubrugte Mbyte overføres ikke til den efterfølgende måned. Der er ikke mobil backup af eventuelle VPN MPLS forbindelser og den kan ikke anvendes som accesforbindelse til kundens eventuelle ip-telefoniløsning eller alarmforbindelse. Ved skift til den mobile forbindelse, vil der ske skift af IP adresse.

Meddel straks TDC, hvis TDC Mobil Redundans-routeren eller det udleverede SIM-kort bortkommer, med henblik på tyverispærring af SIM-kortet.
 

Hvis du har bestilt "TDC Redundans Mobil", skal SIM kortet nu sættes i routeren.

  1. Find Sim-kortet som er tilsendt seperat med posten
  2. Isæt SIM kortet som vist på billedet. Når du hører et klik er kortet korrekt isat.
    *Bemærk at SIM kortet er normal størrelse
  3. De to mobilantenner monteres så de sidder som vist på billedet. Drej dem så de peger opad og spænd skruerne.
  4. TDC Business Router placeres på et sted hvor der er god indendørs mobildækning.

Du er nu klar til at tilslutte din TDC Business Router.

TDC Erhverv Business Router