Find navn og netværksnøgle for dit trådløse netværk

Ved at logge ind på TDC Trådløs kan du finde både navn og netværksnøgle/sikkerhedsnøgle for dit trådløse netværk.

Sådan finder du navn og sikkerhedsnøgle/netværksnøgle for dit netværk

Sørg for at du har adgang til TDC Trådløs

Sådan får du adgang

1. Log ind på TDC Trådløs

2. VælgTrådløs opsætning i menuen til venstre

  • Ud for Netværksnavn (SSID) kan du se navnet for dit trådløse netværk
  • Ud for Netværksnøgle (WPA Preshared key) kan du se dit trådløse netværks netværksnøgle/sikkerhedsnøgle
Tryk på trådløst opsætning. Ud for netværksnavn og netværksnøgle ses oplysninger for dit netværk.