Få overblik over jeres forbrug

Du har adgang til jeres virksomheds forbrugsdata i Selvbetjeningen, så du kan få et overblik over, hvor mange penge jeres virksomhed bruger på telefoni-, internet- og mobilløsninger. Vi fortæller dig, hvordan du sorterer i forbrugsdata

Forbrugsoverblik i Selvbetjening Mobil

Når du er logget ind i Selvbetjening, bliver du på forsiden præsenteret for en kategorioversigt. Klik på Forbrug, så der dukker en boks op på din skærm. Her skal du klikke på Mobil og herefter på Forbrug. Du bliver nu ledt hen på en ny side.

På den nye side kan du nu se dine muligheder i venstremenuen: Forbrugsoversigt, Specifikation, Specifikation på flere numre, Størst forbrug eller Fordeling i perioder. Herunder fortæller vi dig, hvordan du får de forbrugsoversigter, du ønsker.

Forbrugsoversigt

Forbrugsoversigten viser forbruget på det telefonnummer, du ønsker at se data på.

 1. Vælg Forbrugsoversigt i venstremenuen.
 2. Hvis du har flere virksomheder eller kundenumre tilknytte, skal du vælge den ønskede hvilken Virksomhed eller Kontonummer.
 3. Vælg et telefonnummer
 4. Du kan se forbrug for en periode, du selv kan vælge. Forbruget er vejledende, da enkelte takseringer kan være forsinkede.
 5. Dit forbrug bliver vist med diagram og tabel. Du kan eksportere data til Excel og klikke på kategorierne for at se specifikation.
Få et overblik over dit forbrug

Specifikation

Specifikation er altid en visning på telefonnummerniveau. Du skal starte med at vælge eller skifte telefonnummer via de blå knapper i topnavigatoren.

 1. Vælg Specifikation i venstremenuen.
 2. Du kan vælge hvilken periode, du ønsker at se specificeret.
 3. Du kan vælge at se forbruget opdelt i kategorier, som giver mulighed for at sortere forbruget mere præcist. Ønsker du at se en samlet specifikation, så vælg Vis alle.
 4. Du kan sortere resultatet af din søgning via overskrifterne, og eksportere dine data til Excel.
Få overblik over en specifik periode

Specifikationsliste over flere numre

Vil du se en liste, som dækker data på flere mobilnumre, så viser vi dig her de trin, du skal følge.

 1. Fra forsiden skal du først klikke på Forbrug, så der dukker en tekstboks op på skærmen.
 2. Via de blå knakker skal du vælge, om du vil se oversigter ud fra enten Virksomhed eller Kontonummer.
 3. Vælg enten at se en specifikationsliste på en specifik faktura eller ud fra en selvvalgt periode.
 4. Indtast dernæst de ønskede mobilnumre: Ønskes der information om flere numre skal du indtaste komma imellem hver enkelt.
 5. Under Kundenummer skal du klikke på Vælg ud for det ønskede kundenummer.
 6. Klik på Bestil

Dine bestilte rapporter vises nederst på siden, når de er blevet dannet.

Få overblik over flere telefonnumre

Størst forbrug

Hvis du vil se, hvilke telefonnumre, der har det største forbrug og hvilke numre, der modtager flest kald, så kan du se en oversigt over disse ved at følge disse trin.

 1. Klik på Størst forbrug i venstremenuen
 2. Vælg det ønskede kundenummer og telefonnummer via de blå knapper.
 3. Vælg om du vil se en oversigt over det Største forbrug, Dyreste kald eller Mest kaldte numre
 4. Klik på Periode for at vælge hvilken måned, du vil se data for.
 5. Vælg en Kategori og vælg så, om du vil se forbruget ud fra Minutter (hvor meget tid, der er brugt), eller Kroner (hvad det koster).
 6. Resultater vises med en graf og en uddybende tabel, hvor du kan sortere visningen via klik på overskrifterne.
 7. Du kan også eksportere data til Excel.
Se hvilken telefon, der har størst forbrug

Fordeling i perioder

Du kan få vist en periodes forbrug ved at vælge enten Virksomhed eller et Kontonummer.

 1. Fra forsiden skal du først klikke på Forbrug, så der dukker en tekstboks op på skærmen. Her skal du klikke på Mobil og herefter på Forbrug. Vælg Fordeling i Perioder i venstremenuen.
 2. Du skal vælge, om du vil se oversigter ud fra enten Virksomhed eller Kontonummer.
 3. Det er muligt at se en oversigt over, hvordan forbruget fordeler sig hen over en periode, et døgn eller på kategorierne.
 4. Vælg hvilken måned og eventuelt kategori. Hvis du vælger en Kategori, har du mulighed for at se statistik i entenMinutter, Kroner eller Antal.
 5. Resultatet vises med en graf og kan eksporteres til Excel via linket Eksporter dine data.
Se fordeling over perioder

Ikke fakturerede ydelser

 1. Indtast hvilken periode, du ønsker at se ikke fakturerede ydelser, fra
 2. Vælg hvilket format, du vil se data i, og klik på Bestil

Efter kort tid er rapporten tilgængelig på denne side under Status, og du finder den også i Rapporter.

Få en rapport over ikke-fakturerede ydelser