Abonnementsindstillinger

I Selvbetjening Erhverv har du mulighed for at redigere i en del af dine abonnementsindstillinger. Hvordan du gør, og hvilke muligheder du har, afhænger af hvilket abonnement du har

Abonnementsindstillinger i Selvbetjening Mobil

Under menuen Abonnementer i Selvbetjening Erhverv har du mulighed for at administrere og redigere i indstillingerne for virksomhedens mobilabonnementer. For at komme til abonnementsindstillingerne for mobilabonnementer skal du føre musen over Abonnementer og herefter klikke på Abonnementer under punktet Mobil.

Abonnementsoversigt

Her kan du få overblik over virksomhedens abonnementer fordelt på kategorier.

For en hurtig visning direkte på skærmen skal du klikke på Vis indhold i den kategori, du er interesseret i. Herefter får du vist en samlet oversigt, hvor du kan se informationer som lønnummer, omkostninger, hvem der bruger abonnementet osv.

Du kan også vælge at få abonnements-oversigt tilsendt som rapport. Klik på Bestil, sæt hak i Ja tak, giv mig besked pr. e-mail når rapporten er klar, og indtast herefter den email-adresse, du vil have besked på. Klik på Bestil.

Når rapporten er klar, vil du modtage en e-mail om det. Du vil herefter kunne finde rapporten under Abonnementsoversigt – Bestilte rapporter. Her kan du også genbestille og slette tidligere bestilte rapporter.

Se og redigér abonnement

Under Se og rediger abonnement har du forskellige muligheder. Det er her, at du kan spærre dit nummer og opsige dit abonnement, ligesom du også kan se informationer for abonnementet og til- og fravælge services.

  1. Klik på Se og rediger abonnement
  2. Klik på Opsig abonnement
  3. Vælg opsigelsesdato
  4. Vælg årsagen for opsigelsen
  5. Klik på Opsig
 • Klik først på fanebladet Services.

  Ønsker du at købe en service skal du trykke på Køb ud for den enkelte service. Prisen vil være angivet. Herefter kommer du til en godkendelsesside, hvor du kan se specifikationerne for dit køb. Godkend købet ved at sætte hak i Jeg accepterer vilkår for TDC Mobiltjenester og derefter klikke på Godkend.

  Ønsker du at tilmelde eller afmelde en service skal du trykke på Tilmeld eller Afmeld ud for den enkelte service. Herefter kommer du til en godkendelsesside, du endeligt godkender dit valg ved at klikke på Godkend.

  1. Klik på Se og rediger abonnement
  2. Klik på Spær abonnement
  3. Indtast en spærringskode. Det er denne kode, du skal oplyse til Kundeservice, hvis du ønsker at ophæve spærringen. 
  4. Klik på Godkend

  Bemærk, at du ikke kan lave nogen form for ændringer i abonnement, når det er spærret.

Find PIN- og PUK koder

Du kan finde PIN- og PUK koder på to måder.

Se alle PIN- og PUK koder samt simkortnummer tilknyttet kundenummeret

 1. Klik på PIN- og PUK koder
 2. Klik på Bestil
 3. Indtast den e-mail-adresse, du vil have besked på, når rapporten ligger klar i Selvbetjening Erhverv
 4. Klik på Bestil

Du vil altid kunne gå tilbage og se tidligere bestillinger af PIN- og PUK kode-rapporter. Det gør du samme sted, som du bestiller dem. De vil ligge sig under Bestilte rapporter.

Se PIN- og PUK kode på et enkelt mobilnummer

 1. Klik på Se og rediger abonnement
 2. Klik på fanen Abonnementsinfo
 3. Vælg hvilket mobilnummer, du vil have vist informationen på

Bestil abonnement eller ejerskifte

Her kan du redigere i en række abonnementsforhold. Du kan bl.a. redigere i ejerforholdene, oprette et nyt abonnement, redigere i dit kundenummer m.m.

  1. Vælg Overtag eller opret nyt abonnement
  2. Klik på Mobil og Mobilt bredbånd
  3. Klik på Opret Mobil
  4. Indtast oplysningerne på den, der skal overtage abonnementet
  5. I dropdown-menuen Benyt eksisterende konto-/kundenummer skal du vælge Ja
  6. Kontroller at oplysningerne er korrekt i feltet Konto-/Kundenummer
  7. Vælg brugernavn, mobilnummer, simkort, abonnement osv. 
  8. Indtast oplysningerne på dén, der bestiller overtagelsen af abonnement
  9. Klik på Næste trin
  10. Kontroller at oplysningerne er korrekte
  11. Tryk på Godkend
  1. Klik på Skift kundenummer
  2. Klik på knappen Skift kundenummer
  3. Indtast dit mobilnummer
  4. Indast dit eksisterende kundenummer
  5. Indtast dine øvrige oplysninger i formularen
  6. Klik på Næste trin
  7. Kontroller dine oplysninger
  8. Klik på Godkend
 • Denne mulighed er for dig, der har en medarbejder, som stopper i virksomheden og som gerne vil overtage mobilnummeret til et privat abonnement.
  1. Vælg Overdrag eller opsig abonnement
  2. Klik på Mobilnummer overdrages til privatperson
  3. Klik på knappen Mobilnummer overdrages til privatperson
  4. Indtast det mobilnummer, der skal overdrages
  5. Upload en skrivelse fra den nye juridiske ejer, der indeholder en godkendelse af, at ejerskabet ændres ved at trykke på Vælg fil og herefter finde dokumentet
  6. Indtast oplysninger på den nuværende ejer, inkl. kontaktperson
  7. Indtast oplysninger på den nye ejer
  8. Vælg hvornår ændringen skal træde i kraft
  9. Skriv hvilket abonnement den nye ejer ønsker på mobilnummeret
  10. Skriv e-mail-adresse til den nye ejer, hvis ordrebekræftelse og lign. ønskes på mail
  11. Skriv e-mail-adresse til modtagelse af kvitteringen på overdragelsen. Det er også på denne mail, at du modtager en endelig bekræftelse, når overdragelsen har fundet sted
  12. Klik på Send
 • Når et mobilnummer skal overdrages til en anden virksomhed, skal du, der overdrager nummeret, underskrive et overdragelsesskema. Overdragelsesskemaet finder du som PDF ved at trykke på Bestil overdragelse fra virksomhed som virksomhed. Når du har udfyldt det kan du faxe eller maile det til Kundeservice. Oplysningerne står på overdragelsesskemaet.

  Når mobilnummeret er overdraget får du en slutopgørelse. Har du penge til gode, fortæller vi dig på slutopgørelsen, hvordan du får dem udbetalt. Dato for overdragelsen nummeret kan du se på ordrebekræftelsen.

  Overdragelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.

  1. Vælg Overtag eller opret nyt abonnement
  2. Klik på Mobil og Mobilt bredbånd
  3. Klik på Opret Mobil
  4. Indtast oplysningerne på den, der skal overtage abonnementet
  5. I dropdown-menuen Benyt eksisterende konto-/kundenummer skal du vælge Nej – nyt konto-/kundenummer oprettes
  6. Kontroller at oplysningerne er korrekt i feltet Konto-/Kundenummer
  7. I feltet Ønsket faktureringsform vælger du, hvilken faktureringsform, du ønsker, abonnementet skal betales på
  8. Vælg brugernavn, mobilnummer, simkort, abonnement osv. 
  9. I feltet Oprettelsesdato skal du vælge, hvornår abonnementet skal træde i kraft fra
  10. Indtast oplysningerne på dén, der bestiller overtagelsen af abonnement
  11. Klik på Næste trin
  12. Kontroller at oplysningerne er korrekte
  13. Tryk på Godkend

Eksport og import af brugere

Her kan du eksportere og importere lister med brugernavne og mobilnumre til jeres abonnementsoversigt.

  1. Klik på Eksport og import af mobilbrugere
  2. Klik på Eksportér
  3. Sæt hak i Ja tak, giv mig besked pr. e-mail når rapporten er klar
  4. Indtast den e-mail-adresse, du vil have besked på, når listen er klar i Selvbetjening
  5. Klik på Bestil
  Når listen er klar vil du få besked via e-mail. Herefter finder du listen under Eksport og import af mobilbrugere – Bestilte rapporter. Det er også her, du kan genbestille eller slette tidligere bestilte rapporter.
 • Medarbejderen kan selv bestille informationen ved at sende en sms til 444 med teksten Hotspot. Herefter får medarbejderen et password tilsendt.

  Bemærk, at medarbejderen skal være oprettet med brugernavn og mobilnummer for at kunne modtage password til Hotspot via sms.

Passwords til Hotspot

Her kan du bestille password og brugernavn til TDC Hotspot til en medarbejder. Din medarbejder har også mulighed for selv at bestille password til et TDC Hotspot direkte fra sin mobil.

  1. Klik på Eksport og import af mobilbrugere
  2. Klik på Importér
  3. Klik på Gennemse og find din CSV fil med nye brugernavne
  4. Klik på Importer

  Når listen er importeret vil du få en kvittering på din e-mailadresse.

  1. Klik på Bestil
  2. Sæt hak i Ja tak, giv mig besked pr. e-mail når rapporten er klar
  3. Indtast den e-mail-adresse du vil have besked på, når rapporten er klar
  4. Klik på Bestil

  Når rapporten er klar får du en e-mail. Herefter kan du finde listen under Passwords til Hotspots – Bestilte rapporter. Det er også her, du kan genbestille eller slette tidligere bestilte rapporter.

Ordrestatus

Her kan du få overblik over alle de ordrer, vi har registreret på dit kundenummer eller mobilnummer.